АРХИТЕКТУРА

Като част от камарата на архитектите в България, RSG Architechts може да ви помогне в архитектурното проектиране на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, офисни сгради, хотели и др. Предлагаме изготвяне на цялостен архитектурен проект, както и на всички необходими специалности за одобрение и издаване на Разрешение за строеж. Основните опорни точки при проектиране на сгради в нашите проекти са индивидуалните очаквания и изисквания на клиента, характерните особености на имота и местността, предназначението на сградата. При поемане на ангажимент за архитектура и дизайн, професионалният ни екип съчетава умело всички дадености със съвременни архитектурни похвати и тенденции и ги синтезира в конкретни проектни решения. Готови сме да превърнем инвестиционните ви намерения в инвестиционни планове.

Етапи на работа

Услугите, които предлагаме, обхващат целият проектантски процес. Проектирането преминава през три етапа на работа.

Предпроектно проучване

 

 • Анализ на даденостите
 • Проучване за възможностите на терена и бъдещото архитектурно решение;
 • Обобщено функционално зониране;
 • Обобщено обемно-пространствено решение;
 • Инфраструктурно проучване;
 • Геоложко проучване;
 • Геодезическо проучване;
 • Проучвания свързани с опазване на културното наследство;
 • Фази на проектиране;

Идеен проект

 

 • Детайлно функционално решение;
 • Детайлно обемно-пространствено решение;
 • Идейни чертежи – ген-план, разпределения, разрези;
 • Визуализации;
 • Всички необходими материали за одобряване на проекта и получаване на разрешение за строителство

 

 

 
 

Технически проект

 

 • Технически чертежи по част Архитектура и всички необходими специалности;
 • Спецификации;
 • Количествени сметки;
 • Графична част;